Adres
Share |

Guard Security


Guard Security en Guard Academy verzorgen samen de MBO-opleiding Beveiliger 2. Guard Security is als beveiligingsbedrijf erkend door het Ministerie van Justitie (ND 2033) en is door ECABO als leerbedrijf gecertificeerd.

Met de combinatie van theorie en praktijk worden de cursisten van Guard volledig opgeleid en zijn direct en breed inzetbaar voor de beveiligingsbranche.

Praktijklessen Beveiliger 2 (stage)

Tijdens de stage leert de aspirant beveiliger de theorie in de praktijk brengen. Ook wordt de cursist getraind in de volgende examenonderdelen:

Het landelijk praktijkexamen vindt plaats bij de SVPB. Voorwaarde voor deelname aan een praktijkexamen is, dat de deelnemer al een theorie-examen heeft afgelegd. De behaalde resultaten blijven drie jaar geldig, binnen deze periode moet het branchediploma zijn behaald.

Praktijk Beveiliger 2

De beroepspraktijkvorming (BPV) van de Guard cursisten vindt in het algemeen plaats bij Guard Security. Iedere deelnemer ontvangt een praktijkwerkboek. Dit boek behandelt alle taken die onderdeel uitmaken van de opleiding en die de deelnemer zal moeten beheersen om zelfstandig te kunnen functioneren in de beroepspraktijk.

De leerdoelen van Guard Security

Guard Security wil, in samenwerking met Guard Academy de begeleiding tijdens de stage zo goed mogelijk afstemmen op de individuele vaardigheden van de cursisten.Guard zorgt ervoor dat er een stevige koppeling is tussen het theorie onderwijs en de praktijk. Guard Security beschikt over een groot aantal aantal stageplaatsen. Hierdoor kan er tegemoet worden gekomen aan individuele behoeftes van de cursisten en kan er een grote diversiteit aan leerervaringen worden opgedaan.

Afspraken over de beroepspraktijkvorming worden neergelegd in een aparte praktijkovereenkomst tussen Guard Security en Guard Academy. Een cursist kan stage gaan lopen nadat de docentenvergadering de betreffende persoon geschikt heeft bevonden op houding van het toekomstige beroep en aanwezigheid in de theorielessen.

Voordat de student wordt geplaatst in een praktijkleeromgeving volgt hij/zij tenminste enkele weken theorie onderwijs. In deze periode wordt voor de aspirant-beveiliger een grijs legitimatiebewijs aangevraagd dat een een jaar geldig is (via het Bureau Bijzondere Wetten van de politie, nadat door de ECABO is gecontroleerd of aan alle voorwaarden is voldaan.

Objecten

Op dit moment heeft Guard Security, sinds de uitbreiding met de vestiging Amsterdam, Dordrecht en Nijmegen de beschikking over een aantal uitstekende stageplaatsen zoals een multifunctioneel sportcentrum met meer dan een miljoen bezoekers per jaar. Ervaring in de winkelsurveillance kan de aspirant opdoen in vestigingen van V&D en de Bijenkorf. Guard is eveneens actief betrokken bij diverse evenementen. Van kleinschalige evenementen tot zeer grote projecten met meer dan honderdduizend bezoekers per dag. Doordat Guard Security bevoegd is tot het geven van de opleiding ESO en ook gecertificeerd voor het afnemen van examens is er veel expertise in huis m.b.t. begeleiding bij evenementen.

Tijd

Aangezien de cursisten in een aantal gevallen naast de opleiding ook werken of andere belangrijke verplichtingen kunnen hebben wordt in overleg met de cursist per maand een werk/stage schema gemaakt. De beschikbare tijd wordt zoveel mogelijk verdeeld over de week en de meest belangrijke werk momenten in die week. Tevens wordt ervoor gewaakt dat per aspirant de variatie in werk zo groot mogelijk is.

Profiel deelnemer

Aangezien Guard Security voornamelijk werkt met studenten van Guard Academy is de selectieprocedure van Guard Academy eveneens van toepassing als selectiecriterium voor Guard Security.

Examentraining en proefexaminering

De deelnemer krijgt ongeveer enkel weken voor het tijdstip waarop het praktijkexamen plaats vindt regelmatig een examentraining. Tijdens deze training worden alle examenvakken behandeld en wordt de deelnemer voorzien van aanvullende informatie. De examentraining vindt plaats in samenwerking met Guard Academy en wordt gegeven door ervaren examinatoren en docenten.